Szkolenia BHP

Zapytaj nas o zakres kursów jakie możemy dla Ciebie przygotować. Skorzystało z nich już kilkadziesiąt firm, bądź na bieżąco z przepisami.

Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
Organizujemy szkolenia okresowe bhp zarówno z wolnego naboru jak i na zlecenie firm m.in. w Żyrardowie, Mszczonowie, Grodzisku Mazowieckim i Łowiczu.

W zależności od stanowiska szkolenie przeprowadza się:
 • na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • na stanowiskach robotniczych, na których występuje szczególnie duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika - nie rzadziej niż raz w roku
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracodawców wykonujących zadania służby bhp, pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • pracowników inżynieryjno-technicznych - nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • na stanowiskach administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat
(Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadzwoń lub napisz

+48 46 855 15 91
+48 692 497 081
okozyrardow@tlen.pl