Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Grupa 1), cieplnych (Grupa 2) i gazowych (Grupa 3).

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji, dozoru oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych sieci elektroenergetycznych, cieplnych (i innych urządzeń energetycznych) i gazowych.

Egzamin przeprowadza Komisja SIMP.

Przeprowadzamy kursy i egzaminy na stanowiska dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1, Grupy 2 oraz Grupy 3.

Rodzaje urządzeń, sieci i instalacji energetycznych przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:
  • Grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  • Grupa 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
  • Grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Szczegółowy zakres określa rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i P S z 28.04.2003 r. - Dz.U.nr 89, poz.828

Przeprowadzamy szkolenia zakresu eksploatacji autoklawów (sterylizatorów) medycznych dla personelu medycznego oraz technicznego na terenie jednostek organizacyjnych służby zdrowia.

Prowadzimy szkolenia i egzaminy z wolnego naboru jak i na terenie firm m.in. w Żyrardowie, Mszczonowie, Grodzisku Mazowieckim i Łowiczu.

Przy zdobywaniu kilku uprawnień - zniżki.

Zadzwoń lub napisz

+48 46 855 15 91
+48 692 497 081
okozyrardow@tlen.pl